19 Litre şişe

KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Alüminyum :T.E µg/L
Amonyum :T.E mg/L
Klorür :3,21 mg/L
Renk :Normal  
İletkenlik :81 µS/cm
pH :6,84 pH bir
Demir :T.E µg/L
Mangan :T.E µg/L
Koku :Normal  
Oksitlenebilirlik :3,0 mg/LO2
Sülfat :8,08 mg/L
Sodyum :7,83 mg/L
Tat :-  
Bulanıklık :Normal  
TOC :-  
Perfringens :-  
     

ISO 22000 - 2005, HACCP SCC-HYP, GMP CERTIFICATION, T.C. Kütahya Valiliği Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 22.01.2014 tarih ve KS.43.03 sayılı İzni ile ....

 
Yükleniyor
Yükleniyor...
İletisim Tel